کمترین: 
4888
بیشترین: 
5104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5094
زمان: 
3/19 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 خرداد 1397 , 5094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":4888},{"date":"1397/03/19 11:30","price":4895},{"date":"1397/03/19 12:10","price":4910},{"date":"1397/03/19 12:20","price":4912},{"date":"1397/03/19 12:30","price":4905},{"date":"1397/03/19 12:40","price":4908},{"date":"1397/03/19 12:50","price":4925},{"date":"1397/03/19 13:10","price":4920},{"date":"1397/03/19 13:20","price":4932},{"date":"1397/03/19 13:30","price":4939},{"date":"1397/03/19 13:50","price":4996},{"date":"1397/03/19 14:00","price":4982},{"date":"1397/03/19 14:20","price":4998},{"date":"1397/03/19 14:30","price":5002},{"date":"1397/03/19 14:40","price":4982},{"date":"1397/03/19 14:50","price":4987},{"date":"1397/03/19 15:00","price":4998},{"date":"1397/03/19 15:20","price":5008},{"date":"1397/03/19 15:30","price":5015},{"date":"1397/03/19 15:40","price":5020},{"date":"1397/03/19 15:50","price":5028},{"date":"1397/03/19 16:00","price":5042},{"date":"1397/03/19 16:10","price":5048},{"date":"1397/03/19 16:20","price":5059},{"date":"1397/03/19 16:30","price":5075},{"date":"1397/03/19 16:40","price":5082},{"date":"1397/03/19 16:50","price":5104},{"date":"1397/03/19 17:00","price":5094},{"date":"1397/03/19 17:10","price":5104},{"date":"1397/03/19 17:20","price":5089},{"date":"1397/03/19 17:40","price":5075},{"date":"1397/03/19 17:50","price":5072},{"date":"1397/03/19 18:00","price":5067},{"date":"1397/03/19 18:10","price":5082},{"date":"1397/03/19 18:20","price":5087},{"date":"1397/03/19 18:30","price":5092},{"date":"1397/03/19 18:50","price":5094},{"date":"1397/03/19 19:00","price":5095},{"date":"1397/03/19 19:10","price":5097},{"date":"1397/03/19 19:20","price":5100},{"date":"1397/03/19 19:30","price":5104},{"date":"1397/03/19 20:00","price":5097},{"date":"1397/03/19 20:10","price":5094}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398