کمترین: 
96077.1
بیشترین: 
96221.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96077.1
زمان: 
3/19 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 19 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 96077.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:10","price":96083.7},{"date":"1397/03/19 09:20","price":96221.5},{"date":"1397/03/19 12:10","price":96111.9},{"date":"1397/03/19 14:50","price":96077.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398