کمترین: 
67.7
بیشترین: 
67.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.7
زمان: 
3/19 09:00
قیمت روبل روسیه امروز 19 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 67.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":67.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398