کمترین: 
13164.7
بیشترین: 
13164.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13164.7
زمان: 
3/19 09:00
قیمت بات تایلند امروز 19 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 13164.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":13164.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398