کمترین: 
3160.8
بیشترین: 
3160.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3160.8
زمان: 
3/19 09:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 خرداد 1397 , 3160.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":3160.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398