کمترین: 
11225.8
بیشترین: 
11225.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11225.8
زمان: 
3/19 09:00
قیمت دینار بحرین امروز 19 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 11225.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":11225.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398