کمترین: 
356.3
بیشترین: 
356.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
356.3
زمان: 
3/19 09:00
قیمت دینار عراق امروز 19 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 356.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":356.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398