کمترین: 
10977.8
بیشترین: 
10977.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10977.8
زمان: 
3/19 09:00
قیمت ریال عمان امروز 19 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 10977.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":10977.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398