کمترین: 
1159.6
بیشترین: 
1159.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1159.6
زمان: 
3/19 09:00
قیمت ریال قطر امروز 19 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1159.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":1159.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398