کمترین: 
13943.2
بیشترین: 
13943.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13943.2
زمان: 
3/19 09:00
قیمت دینار کویت امروز 19 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 13943.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":13943.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398