کمترین: 
524.1
بیشترین: 
524.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
524.1
زمان: 
3/19 09:00
قیمت کرون نروژ امروز 19 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 524.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":524.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398