کمترین: 
484.5
بیشترین: 
484.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.5
زمان: 
3/19 09:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 484.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":484.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398