کمترین: 
4282.8
بیشترین: 
4282.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4282.8
زمان: 
3/19 09:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 4282.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":4282.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398