کمترین: 
3853.1
بیشترین: 
3853.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3853.1
زمان: 
3/19 09:00
قیمت ین ژاپن امروز 19 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 3853.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":3853.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398