کمترین: 
1149.4
بیشترین: 
1149.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1149.4
زمان: 
3/19 09:00
قیمت درهم امارات امروز 19 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1149.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":1149.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398