کمترین: 
5655
بیشترین: 
5655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5655
زمان: 
3/19 09:00
قیمت پوند امروز 19 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 5655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":5655}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398