کمترین: 
4963.9
بیشترین: 
4963.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4963.9
زمان: 
3/19 09:00
قیمت یورو امروز 19 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 خرداد 1397 , 4963.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":4963.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398