کمترین: 
4221
بیشترین: 
4221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4221
زمان: 
3/19 09:00
قیمت دلار امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 19 خرداد 1397 , 4221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 09:00","price":4221}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398