کمترین: 
76.4
بیشترین: 
76.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.4
زمان: 
3/19 02:00
قیمت نفت برنت امروز 19 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 76.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:32","price":76.42},{"date":"1397/03/19 01:00","price":76.43},{"date":"1397/03/19 01:32","price":76.44},{"date":"1397/03/19 02:00","price":76.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398