کمترین: 
7582
بیشترین: 
7671
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7607.8
زمان: 
3/19 23:30
قیمت بیت کوین امروز 19 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 7607.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:30","price":7643},{"date":"1397/03/19 01:00","price":7641.8},{"date":"1397/03/19 01:30","price":7649.9},{"date":"1397/03/19 02:30","price":7651.4},{"date":"1397/03/19 03:00","price":7658.6},{"date":"1397/03/19 03:30","price":7651.4},{"date":"1397/03/19 04:00","price":7631.4},{"date":"1397/03/19 04:30","price":7637},{"date":"1397/03/19 05:00","price":7629.4},{"date":"1397/03/19 06:30","price":7633.8},{"date":"1397/03/19 07:00","price":7667.8},{"date":"1397/03/19 07:30","price":7671},{"date":"1397/03/19 08:00","price":7661.1},{"date":"1397/03/19 09:30","price":7655.6},{"date":"1397/03/19 10:30","price":7665.7},{"date":"1397/03/19 11:00","price":7660.9},{"date":"1397/03/19 11:30","price":7669.5},{"date":"1397/03/19 12:00","price":7665.1},{"date":"1397/03/19 12:30","price":7669.5},{"date":"1397/03/19 13:00","price":7649.6},{"date":"1397/03/19 13:30","price":7648.5},{"date":"1397/03/19 14:00","price":7642},{"date":"1397/03/19 14:30","price":7640},{"date":"1397/03/19 15:00","price":7645.7},{"date":"1397/03/19 16:00","price":7650.1},{"date":"1397/03/19 18:30","price":7593.5},{"date":"1397/03/19 19:00","price":7602.9},{"date":"1397/03/19 21:30","price":7610.6},{"date":"1397/03/19 22:00","price":7582},{"date":"1397/03/19 23:00","price":7596},{"date":"1397/03/19 23:30","price":7607.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398