کمترین: 
2.894
بیشترین: 
2.905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.901
زمان: 
3/19 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 19 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 2.901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:00","price":2.894},{"date":"1397/03/19 01:00","price":2.902},{"date":"1397/03/19 01:32","price":2.905},{"date":"1397/03/19 02:00","price":2.901}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398