کمترین: 
2.111
بیشترین: 
2.114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.111
زمان: 
3/19 02:00
قیمت بنزین امروز 19 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 2.111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:00","price":2.1135},{"date":"1397/03/19 00:32","price":2.113},{"date":"1397/03/19 01:00","price":2.114},{"date":"1397/03/19 01:32","price":2.113},{"date":"1397/03/19 02:00","price":2.111}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398