کمترین: 
669.75
بیشترین: 
670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
670
زمان: 
3/19 00:32
قیمت گازوئیل امروز 19 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:00","price":669.75},{"date":"1397/03/19 00:32","price":670}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398