کمترین: 
65.57
بیشترین: 
65.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.57
زمان: 
3/19 02:00
قیمت نفت سبک امروز 19 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 65.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:00","price":65.64},{"date":"1397/03/19 00:32","price":65.66},{"date":"1397/03/19 01:00","price":65.64},{"date":"1397/03/19 01:32","price":65.59},{"date":"1397/03/19 02:00","price":65.57}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398