کمترین: 
73.62
بیشترین: 
73.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.62
زمان: 
3/18 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 73.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 17:32","price":73.62}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398