کمترین: 
54
بیشترین: 
55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55
زمان: 
3/18 19:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 15:20","price":54},{"date":"1397/03/18 19:30","price":55}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398