کمترین: 
90
بیشترین: 
91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
3/18 16:30
قیمت افغانی امروز 18 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 15:20","price":90},{"date":"1397/03/18 16:30","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398