کمترین: 
898500
بیشترین: 
906400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
900100
زمان: 
3/18 23:45
قیمت طلای متفرقه امروز 18 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 900100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 14:00","price":905300},{"date":"1397/03/18 14:05","price":906400},{"date":"1397/03/18 14:35","price":905300},{"date":"1397/03/18 15:10","price":904300},{"date":"1397/03/18 15:30","price":904800},{"date":"1397/03/18 15:45","price":903700},{"date":"1397/03/18 16:05","price":904800},{"date":"1397/03/18 16:30","price":900100},{"date":"1397/03/18 16:45","price":900600},{"date":"1397/03/18 16:55","price":900100},{"date":"1397/03/18 17:00","price":901100},{"date":"1397/03/18 17:15","price":900100},{"date":"1397/03/18 17:55","price":898500},{"date":"1397/03/18 18:15","price":899500},{"date":"1397/03/18 18:35","price":900100},{"date":"1397/03/18 18:45","price":900600},{"date":"1397/03/18 19:15","price":901100},{"date":"1397/03/18 20:05","price":900600},{"date":"1397/03/18 20:15","price":900100},{"date":"1397/03/18 20:35","price":900600},{"date":"1397/03/18 22:15","price":901100},{"date":"1397/03/18 22:55","price":900100},{"date":"1397/03/18 23:00","price":901100},{"date":"1397/03/18 23:05","price":900100},{"date":"1397/03/18 23:15","price":899500},{"date":"1397/03/18 23:20","price":899000},{"date":"1397/03/18 23:45","price":900100}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398