کمترین: 
2225000
بیشترین: 
2240500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2225000
زمان: 
3/18 22:48
قیمت سکه امامی امروز 18 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 2225000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 14:00","price":2239500},{"date":"1397/03/18 14:24","price":2240500},{"date":"1397/03/18 14:36","price":2239500},{"date":"1397/03/18 15:00","price":2235500},{"date":"1397/03/18 15:18","price":2232000},{"date":"1397/03/18 15:24","price":2230000},{"date":"1397/03/18 16:00","price":2229500},{"date":"1397/03/18 16:30","price":2228500},{"date":"1397/03/18 16:48","price":2227500},{"date":"1397/03/18 16:54","price":2228500},{"date":"1397/03/18 17:30","price":2231000},{"date":"1397/03/18 17:36","price":2230000},{"date":"1397/03/18 18:18","price":2228500},{"date":"1397/03/18 18:30","price":2230000},{"date":"1397/03/18 18:48","price":2231000},{"date":"1397/03/18 19:00","price":2232000},{"date":"1397/03/18 19:18","price":2233000},{"date":"1397/03/18 19:30","price":2233500},{"date":"1397/03/18 20:06","price":2232000},{"date":"1397/03/18 21:48","price":2228500},{"date":"1397/03/18 22:12","price":2227500},{"date":"1397/03/18 22:48","price":2225000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398