کمترین: 
102
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/18 17:10
قیمت روبل روسیه امروز 18 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 12:10","price":103},{"date":"1397/03/18 15:10","price":102},{"date":"1397/03/18 16:50","price":103},{"date":"1397/03/18 17:00","price":102},{"date":"1397/03/18 17:10","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398