کمترین: 
1617
بیشترین: 
1636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1622
زمان: 
3/18 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1636},{"date":"1397/03/18 10:40","price":1635},{"date":"1397/03/18 11:10","price":1636},{"date":"1397/03/18 11:50","price":1635},{"date":"1397/03/18 12:10","price":1634},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1630},{"date":"1397/03/18 13:10","price":1629},{"date":"1397/03/18 13:20","price":1630},{"date":"1397/03/18 13:30","price":1631},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1630},{"date":"1397/03/18 13:50","price":1631},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1627},{"date":"1397/03/18 14:40","price":1626},{"date":"1397/03/18 14:50","price":1625},{"date":"1397/03/18 15:00","price":1624},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1622},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1619},{"date":"1397/03/18 15:30","price":1617},{"date":"1397/03/18 15:40","price":1618},{"date":"1397/03/18 16:00","price":1619},{"date":"1397/03/18 16:20","price":1618},{"date":"1397/03/18 16:50","price":1619},{"date":"1397/03/18 17:00","price":1618},{"date":"1397/03/18 17:10","price":1619},{"date":"1397/03/18 17:20","price":1617},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1622},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1621},{"date":"1397/03/18 18:00","price":1622},{"date":"1397/03/18 18:20","price":1620},{"date":"1397/03/18 18:30","price":1621},{"date":"1397/03/18 18:50","price":1623},{"date":"1397/03/18 19:10","price":1617},{"date":"1397/03/18 19:20","price":1621},{"date":"1397/03/18 19:40","price":1622},{"date":"1397/03/18 20:00","price":1621},{"date":"1397/03/18 20:20","price":1622}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399