کمترین: 
822
بیشترین: 
830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
824
زمان: 
3/18 19:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":830},{"date":"1397/03/18 11:00","price":829},{"date":"1397/03/18 11:10","price":830},{"date":"1397/03/18 12:10","price":829},{"date":"1397/03/18 12:40","price":830},{"date":"1397/03/18 12:50","price":828},{"date":"1397/03/18 13:00","price":827},{"date":"1397/03/18 13:20","price":828},{"date":"1397/03/18 14:10","price":826},{"date":"1397/03/18 15:10","price":824},{"date":"1397/03/18 15:20","price":823},{"date":"1397/03/18 15:30","price":822},{"date":"1397/03/18 16:30","price":823},{"date":"1397/03/18 16:50","price":822},{"date":"1397/03/18 17:30","price":823},{"date":"1397/03/18 18:20","price":822},{"date":"1397/03/18 18:30","price":823},{"date":"1397/03/18 18:40","price":822},{"date":"1397/03/18 18:50","price":823},{"date":"1397/03/18 19:30","price":824}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398