کمترین: 
1770
بیشترین: 
1788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1776
زمان: 
3/18 20:20
قیمت ریال قطر امروز 18 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1788},{"date":"1397/03/18 10:30","price":1787},{"date":"1397/03/18 11:00","price":1786},{"date":"1397/03/18 11:10","price":1787},{"date":"1397/03/18 11:20","price":1788},{"date":"1397/03/18 12:00","price":1787},{"date":"1397/03/18 12:30","price":1786},{"date":"1397/03/18 12:40","price":1787},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1783},{"date":"1397/03/18 13:00","price":1782},{"date":"1397/03/18 13:10","price":1783},{"date":"1397/03/18 13:30","price":1784},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1783},{"date":"1397/03/18 14:00","price":1782},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1779},{"date":"1397/03/18 14:20","price":1780},{"date":"1397/03/18 14:40","price":1779},{"date":"1397/03/18 15:00","price":1778},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1776},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1770},{"date":"1397/03/18 15:40","price":1771},{"date":"1397/03/18 16:10","price":1772},{"date":"1397/03/18 16:20","price":1771},{"date":"1397/03/18 16:30","price":1772},{"date":"1397/03/18 17:00","price":1771},{"date":"1397/03/18 17:20","price":1770},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1773},{"date":"1397/03/18 17:40","price":1772},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1773},{"date":"1397/03/18 18:20","price":1771},{"date":"1397/03/18 18:30","price":1772},{"date":"1397/03/18 19:00","price":1773},{"date":"1397/03/18 19:20","price":1774},{"date":"1397/03/18 19:30","price":1775},{"date":"1397/03/18 19:40","price":1776},{"date":"1397/03/18 19:50","price":1775},{"date":"1397/03/18 20:00","price":1776},{"date":"1397/03/18 20:10","price":1775},{"date":"1397/03/18 20:20","price":1776}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398