کمترین: 
736
بیشترین: 
748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741
زمان: 
3/18 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 18 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 خرداد 1397 , 741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":748},{"date":"1397/03/18 11:00","price":747},{"date":"1397/03/18 11:20","price":746},{"date":"1397/03/18 11:30","price":747},{"date":"1397/03/18 11:40","price":746},{"date":"1397/03/18 12:10","price":745},{"date":"1397/03/18 12:50","price":744},{"date":"1397/03/18 13:00","price":743},{"date":"1397/03/18 13:10","price":742},{"date":"1397/03/18 14:10","price":740},{"date":"1397/03/18 14:20","price":741},{"date":"1397/03/18 14:50","price":740},{"date":"1397/03/18 15:00","price":739},{"date":"1397/03/18 15:10","price":738},{"date":"1397/03/18 15:20","price":737},{"date":"1397/03/18 15:40","price":736},{"date":"1397/03/18 16:30","price":737},{"date":"1397/03/18 16:50","price":736},{"date":"1397/03/18 17:00","price":737},{"date":"1397/03/18 17:30","price":738},{"date":"1397/03/18 17:40","price":737},{"date":"1397/03/18 17:50","price":738},{"date":"1397/03/18 18:10","price":739},{"date":"1397/03/18 18:20","price":738},{"date":"1397/03/18 18:30","price":739},{"date":"1397/03/18 18:50","price":740},{"date":"1397/03/18 19:20","price":741},{"date":"1397/03/18 19:40","price":740},{"date":"1397/03/18 20:10","price":741}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399