کمترین: 
1005
بیشترین: 
1017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1009
زمان: 
3/18 19:30
قیمت یوان چین امروز 18 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1017},{"date":"1397/03/18 10:40","price":1016},{"date":"1397/03/18 11:10","price":1017},{"date":"1397/03/18 11:20","price":1016},{"date":"1397/03/18 11:30","price":1017},{"date":"1397/03/18 11:50","price":1016},{"date":"1397/03/18 12:30","price":1015},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1013},{"date":"1397/03/18 13:30","price":1014},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1013},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1011},{"date":"1397/03/18 14:40","price":1010},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1009},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1005},{"date":"1397/03/18 15:30","price":1006},{"date":"1397/03/18 16:50","price":1007},{"date":"1397/03/18 17:00","price":1006},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1008},{"date":"1397/03/18 17:40","price":1007},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1008},{"date":"1397/03/18 18:10","price":1007},{"date":"1397/03/18 18:20","price":1006},{"date":"1397/03/18 18:30","price":1007},{"date":"1397/03/18 19:00","price":1008},{"date":"1397/03/18 19:30","price":1009}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398