کمترین: 
1745
بیشترین: 
1764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1751
زمان: 
3/18 20:20
قیمت درهم امارات امروز 18 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1764},{"date":"1397/03/18 10:30","price":1763},{"date":"1397/03/18 10:40","price":1762},{"date":"1397/03/18 11:10","price":1763},{"date":"1397/03/18 11:20","price":1764},{"date":"1397/03/18 12:00","price":1763},{"date":"1397/03/18 12:10","price":1762},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1758},{"date":"1397/03/18 13:20","price":1759},{"date":"1397/03/18 13:30","price":1760},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1759},{"date":"1397/03/18 14:00","price":1758},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1754},{"date":"1397/03/18 14:20","price":1755},{"date":"1397/03/18 14:40","price":1754},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1751},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1745},{"date":"1397/03/18 15:30","price":1746},{"date":"1397/03/18 16:00","price":1747},{"date":"1397/03/18 16:50","price":1746},{"date":"1397/03/18 17:20","price":1745},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1749},{"date":"1397/03/18 17:40","price":1747},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1748},{"date":"1397/03/18 18:00","price":1749},{"date":"1397/03/18 18:10","price":1748},{"date":"1397/03/18 18:20","price":1746},{"date":"1397/03/18 18:30","price":1747},{"date":"1397/03/18 19:00","price":1749},{"date":"1397/03/18 19:30","price":1750},{"date":"1397/03/18 19:40","price":1751},{"date":"1397/03/18 19:50","price":1750},{"date":"1397/03/18 20:00","price":1751},{"date":"1397/03/18 20:10","price":1750},{"date":"1397/03/18 20:20","price":1751}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398