کمترین: 
13223.1
بیشترین: 
13223.1
قیمت تقلبی: 
13223.1
زمان: 
3/18 05:30
قیمت سکه گرمی امروز 18 خرداد 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 13223.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 05:30","price":13223.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398