کمترین: 
595
بیشترین: 
603.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
599.68
زمان: 
3/18 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 599.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":603.26},{"date":"1397/03/18 01:30","price":598},{"date":"1397/03/18 03:00","price":596.42},{"date":"1397/03/18 04:00","price":597.04},{"date":"1397/03/18 04:30","price":599.01},{"date":"1397/03/18 06:30","price":603},{"date":"1397/03/18 09:30","price":600.99},{"date":"1397/03/18 12:30","price":601.6},{"date":"1397/03/18 13:00","price":598.56},{"date":"1397/03/18 15:30","price":598.17},{"date":"1397/03/18 16:00","price":595},{"date":"1397/03/18 16:30","price":597.89},{"date":"1397/03/18 17:00","price":595},{"date":"1397/03/18 17:30","price":597.89},{"date":"1397/03/18 18:00","price":598},{"date":"1397/03/18 19:30","price":596.1},{"date":"1397/03/18 20:00","price":598.99},{"date":"1397/03/18 20:30","price":596},{"date":"1397/03/18 21:30","price":601},{"date":"1397/03/18 22:30","price":599.68}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398