کمترین: 
73.05
بیشترین: 
73.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.05
زمان: 
3/17 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 17 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 73.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 17:32","price":73.05}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398