کمترین: 
55
بیشترین: 
56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55
زمان: 
3/17 19:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 15:00","price":56},{"date":"1397/03/17 15:10","price":55},{"date":"1397/03/17 16:10","price":56},{"date":"1397/03/17 19:30","price":55}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399