کمترین: 
91
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
3/17 19:30
قیمت افغانی امروز 17 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 14:10","price":92},{"date":"1397/03/17 16:30","price":93},{"date":"1397/03/17 17:30","price":92},{"date":"1397/03/17 18:00","price":93},{"date":"1397/03/17 19:30","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398