کمترین: 
1098000
بیشترین: 
1108000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1108000
زمان: 
3/17 14:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1108000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 12:54","price":1098000},{"date":"1397/03/17 13:30","price":1100500},{"date":"1397/03/17 13:36","price":1103000},{"date":"1397/03/17 14:06","price":1108000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398