کمترین: 
1095000
بیشترین: 
1105000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1105000
زمان: 
3/17 14:06
قیمت نیم سکه امروز 17 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1105000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 12:54","price":1095000},{"date":"1397/03/17 13:30","price":1097500},{"date":"1397/03/17 13:36","price":1100000},{"date":"1397/03/17 14:06","price":1105000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398