کمترین: 
2115000
بیشترین: 
2125000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2124000
زمان: 
3/17 19:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 خرداد 1397 , 2124000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 12:06","price":2120000},{"date":"1397/03/17 12:12","price":2115000},{"date":"1397/03/17 14:18","price":2120000},{"date":"1397/03/17 14:24","price":2125000},{"date":"1397/03/17 19:36","price":2124000}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399