کمترین: 
2110000
بیشترین: 
2120000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2120000
زمان: 
3/17 14:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 2120000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 12:06","price":2115000},{"date":"1397/03/17 12:12","price":2110000},{"date":"1397/03/17 14:18","price":2115000},{"date":"1397/03/17 14:24","price":2120000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398