کمترین: 
589
بیشترین: 
599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591
زمان: 
3/17 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 17 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 11:40","price":592},{"date":"1397/03/17 12:00","price":590},{"date":"1397/03/17 12:10","price":589},{"date":"1397/03/17 12:30","price":590},{"date":"1397/03/17 12:50","price":592},{"date":"1397/03/17 14:00","price":593},{"date":"1397/03/17 14:10","price":596},{"date":"1397/03/17 14:40","price":595},{"date":"1397/03/17 15:00","price":596},{"date":"1397/03/17 16:10","price":597},{"date":"1397/03/17 16:20","price":598},{"date":"1397/03/17 16:30","price":599},{"date":"1397/03/17 16:50","price":598},{"date":"1397/03/17 17:20","price":597},{"date":"1397/03/17 18:00","price":598},{"date":"1397/03/17 18:10","price":597},{"date":"1397/03/17 18:20","price":599},{"date":"1397/03/17 18:30","price":598},{"date":"1397/03/17 18:40","price":599},{"date":"1397/03/17 19:30","price":591},{"date":"1397/03/17 20:00","price":590},{"date":"1397/03/17 20:20","price":591}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398