کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/17 17:50
قیمت درام ارمنستان امروز 17 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":12},{"date":"1397/03/17 17:50","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398