کمترین: 
104
بیشترین: 
106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/17 19:30
قیمت روبل روسیه امروز 17 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":105},{"date":"1397/03/17 12:10","price":104},{"date":"1397/03/17 12:50","price":105},{"date":"1397/03/17 15:00","price":106},{"date":"1397/03/17 15:10","price":105},{"date":"1397/03/17 16:20","price":106},{"date":"1397/03/17 17:50","price":105},{"date":"1397/03/17 18:20","price":106},{"date":"1397/03/17 18:40","price":105},{"date":"1397/03/17 19:00","price":106},{"date":"1397/03/17 19:10","price":105},{"date":"1397/03/17 19:30","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398