کمترین: 
1630
بیشترین: 
1661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1633
زمان: 
3/17 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":1633},{"date":"1397/03/17 10:50","price":1634},{"date":"1397/03/17 11:00","price":1633},{"date":"1397/03/17 11:40","price":1637},{"date":"1397/03/17 11:50","price":1638},{"date":"1397/03/17 12:00","price":1634},{"date":"1397/03/17 12:10","price":1630},{"date":"1397/03/17 12:30","price":1632},{"date":"1397/03/17 12:40","price":1631},{"date":"1397/03/17 12:50","price":1637},{"date":"1397/03/17 13:10","price":1638},{"date":"1397/03/17 14:00","price":1647},{"date":"1397/03/17 14:10","price":1648},{"date":"1397/03/17 15:00","price":1650},{"date":"1397/03/17 15:10","price":1649},{"date":"1397/03/17 15:50","price":1650},{"date":"1397/03/17 16:10","price":1652},{"date":"1397/03/17 16:20","price":1659},{"date":"1397/03/17 16:30","price":1661},{"date":"1397/03/17 16:40","price":1659},{"date":"1397/03/17 16:50","price":1657},{"date":"1397/03/17 17:10","price":1658},{"date":"1397/03/17 17:20","price":1655},{"date":"1397/03/17 17:30","price":1654},{"date":"1397/03/17 17:40","price":1656},{"date":"1397/03/17 18:00","price":1657},{"date":"1397/03/17 18:10","price":1656},{"date":"1397/03/17 18:20","price":1660},{"date":"1397/03/17 18:30","price":1659},{"date":"1397/03/17 19:10","price":1658},{"date":"1397/03/17 19:20","price":1657},{"date":"1397/03/17 19:30","price":1634},{"date":"1397/03/17 20:00","price":1633}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399