کمترین: 
825
بیشترین: 
840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
828
زمان: 
3/17 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":827},{"date":"1397/03/17 11:40","price":829},{"date":"1397/03/17 12:00","price":828},{"date":"1397/03/17 12:10","price":825},{"date":"1397/03/17 12:30","price":826},{"date":"1397/03/17 12:50","price":829},{"date":"1397/03/17 13:10","price":830},{"date":"1397/03/17 13:20","price":829},{"date":"1397/03/17 13:30","price":830},{"date":"1397/03/17 13:50","price":829},{"date":"1397/03/17 14:00","price":835},{"date":"1397/03/17 14:40","price":834},{"date":"1397/03/17 15:00","price":836},{"date":"1397/03/17 15:10","price":835},{"date":"1397/03/17 16:10","price":837},{"date":"1397/03/17 16:20","price":840},{"date":"1397/03/17 16:50","price":839},{"date":"1397/03/17 17:10","price":840},{"date":"1397/03/17 17:20","price":838},{"date":"1397/03/17 18:20","price":840},{"date":"1397/03/17 19:20","price":839},{"date":"1397/03/17 19:30","price":828},{"date":"1397/03/17 20:00","price":827},{"date":"1397/03/17 20:20","price":828}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398